CMPC

Month : July 2015

STATEMENTS / அறிக்கைகள்

அதிகாரப்போட்டியில் ஊழியர்கள் பலிகடா ஆவதா?

admin
ஜூலை 20 2015 அதிகாரப்போட்டியில் ஊழியர்கள் பலிகடா ஆவதா? தமிழகத்தில் தனியார் ஊடகங்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்வது சன் குழுமத்தால் நடத்தப்பட்டு வரும் பொழுதுபோக்கு மற்றும் செய்தி தொலைக்காட்சிகளாகும் ஆகும். சன் குழுமத்திற்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி...