“மெட்ராஸ்” மற்றும் “ஜீவா” திரைப்படங்களின் இயக்குனர்களுக்கு நடத்தப்பட் பாராட்டு விழா

0
595

IMG_0403IMG_0416IMG_0407IMG_0404IMG_0413IMG_0410IMG_0419IMG_0427IMG_0405IMG_0432IMG_0418IMG_0417IMG_0426IMG_0443IMG_0433IMG_0415IMG_0435IMG_0442IMG_0447IMG_0446IMG_0454IMG_0444IMG_0449IMG_0450IMG_0459IMG_0456IMG_0466IMG_0465IMG_0457IMG_0469IMG_0460IMG_0467IMG_0483IMG_0468IMG_0480IMG_0476IMG_0484IMG_0485IMG_0481IMG_0491IMG_0470IMG_0489IMG_0486IMG_0487IMG_0499IMG_0490IMG_0497IMG_0506IMG_0495IMG_0501IMG_0509IMG_0500IMG_0510IMG_0513IMG_0528IMG_0512IMG_0493IMG_0515IMG_0521IMG_0524IMG_0551IMG_0519IMG_0552IMG_0540IMG_0516