பத்திரிகையாளர் சந்தியாவுக்கு எதிராக தொடுக்கப்படும் அவதூறுகளுக்கு எதிராக 27.03.17 (ஞாயிறு) அன்று நடத்தப்பட்ட கருத்து சுதந்திர ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான கண்டனக்கூட்டம்.

0
794