கலகம் இதழ் சார்பாக வழங்கப்பட்ட விருது

0
799

• “கலகம்” இதழின் சார்பாக, 2014ஆம் ஆண்டின் “காட்சி ஊடகத்தின் சிறந்த செயல்பாட்டாளர்கள் விருது”, மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் மையத்தை சேர்ந்த செய்தியாளர்கள் தமிழரசன், நெல்சன் சேவியர் மற்றும் தமிழ்பிரபாகரனுக்கு வழங்கப்பட்டது.